FIKSCH

FIKSCH

Gezamenlijk met NOESTE IJVER start Qombine een nieuwe onderneming waarmee gericht wordt op mensen met kleine webgerelateerde problemen.

- Bezoek website van FIKSCH

- Ontwerp gemaakt door: Bambi Boland (Ontwerp van Morgen)

In samenwerking met NOESTE IJVER start Qombine een nieuw initiatief, genaamd FIKSCH. Wij stellen onszelf hierbij als doel om mensen met kleine webgerelateerde problemen vlot uit de brand te helpen. De problemen die aan bod kunnen komen zullen naar verwachting zeer uiteenlopend zijn, maar er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een verdwenen opmaak van pagina’s, een gehackte of onbereikbare website, enzovoorts.

Bij FIKSCH kan men echter ook terecht voor onderhoud, bijvoorbeeld het aanpassen en/of toevoegen van inhoud of functionaliteit, het uitvoeren van riskante updates of het verhuizen naar een nieuwe webhost. Als laatste richt FIKSCH zich ook op het adviseren van klanten. We kunnen bijvoorbeeld adviseren en helpen met het verbeteren van de SEO en het vernieuwen of uitbreiden van een website.

Spreekuur en online hulp

Wekelijks organiseert FIKSCH op het kantoor in Den Bosch een spreekuur, waarbij het voor klanten mogelijk is om problemen aan ons voor te leggen. Indien mogelijk zullen we direct op actie overgaan en de problemen oplossen. Als men niet in de gelegenheid is om tijdens het spreekuur langs te komen, is het ook mogelijk om een probleem via de website te melden, waarna we telefonisch contact zullen opnemen en het probleem op afstand oplossen.

Huisstijl van Fiksch

De huisstijl van Fiksch is uitgedacht door Bambi Boland, destijds stagiaire bij Ontwerp van Morgen. Het kleurenschema is gekozen om rust uit te stralen, tegenover mensen die mogelijk juist even moedeloos of gefrustreerd zijn geworden door de problemen die FIKSCH graag oplost. Het logo kreeg een uitstraling die erop duidt dat het een technische dienst betreft.

Technieken

De website van Fiksch is gemaakt door Qombine. Hiervoor is gebruikgemaakt van Bootstrap als basis. Nadat het uiterlijk uitgekristalliseerd was, is de site met behulp van Underscores aangesloten op een WordPress-omgeving. Bij het bouwen is gebruik gemaakt van LESS CSS voor de opmaak, ook HTML en PHP zijn uitvoerig aan bod gekomen.

Voor het eerst is door Qombine gebruikgemaakt van Google’s no CAPTCHA reCAPTCHA-methode voor verificatie bij de contactformulieren. Bij no CAPTCHA wordt van een bezoeker enkel gevraagd om in een venster een vinkje te zetten om te bewijzen dat hij of zij geen robot is. Zolang hier geen verdacht gedrag aan vooraf is gegaan zal de verificatie zonder problemen voltooid worden. Makkelijker en gebruiksvriendelijker kan het bijna niet, terwijl de veiligheid toch in de hand wordt gehouden. Zie onderstaande video voor een verdere uitleg.

Beelden van dit project: